Zásady ochrany osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je Dita Čermáková, Ondráčkova 1142/102, 628 00 Brno, IČ: 06287654.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce údajů shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:  jméno a příjmení, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, dodací adresa.

Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy (poskytnutí služby) a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních služeb, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Sběr osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme od Vás údaje, které jste nám poskytli při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z Vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Doba uchování údajů

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a nejdéle dalších 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jejich možným zničením.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

Jaká jsou Vaše práva

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům, která o Vás zpracováváme,
  • přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci,
  • opravu osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • výmaz osobních údajů,
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu firmy nebo elektronicky e-mailem na adresu info@nazehlime.cz.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo došlo k neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.